Landsbygden. Hejda.

HEJDE, 9 april.
Till den sista vilan fördes i går stoftet efter den alltför tidigt bortryckte arbetaren Erik Karlsson, Prästgården. Jordfästningen förrättades av pastor Hallen, som till ritualen fogade en gripande dödsbetraktelse med text ur Jes. 55: 8-9 vers. Mina tankar äro icke edra tankar etc. Den bortgångne hade gjort sig känd som en duktig och skötsam arbetare, stilla och försynt. En blodförgiftning, som han ådragit sig medförde komplikationer och han kallades bort i sina bästa år. Han sörjas närmast av maka och barn.

Dödsfall.
I en ålder av 88 år avled igår änkan Maria Karolina Bergström, Sigsarve i Hejda. Hon var änka efter skräddaremästare Carl Berg, ström i Hejde och vistades sedan en del år på ålderdomshemmet i Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *