Landsbygden. Havdhem.

HAVDHEM.
Frikyrklig begravning ägde rum härstädes igår eftermiddag då stoftet efter förre hemmansägaren Ludvig Kviberg under solenna former vigdes till den sista vilan. Den högtidliga akten, som förlagts till baptistkapellet, inleddes med en sång av baptistförsamlingens manskör sedan kistan inburits under tonerna av en sorgmarsch. Härefter framträdde pastor Arvidsson, som i anslutning till ceremonielet höll ett griftetal med text ur Jobs bok. För den närmaste släkten talade härpå den avlidnes son, lantbr. Josef Kviberg i Sproge, varefter förekom såväl kör- som unison sång. Så framträdde representanter för olika korporationer, varvid lantbr. Olof Öberg, Hemöstris, bringade den bortgångne, som under mycket lång tid varit ledare såväl av baptistförsamlingen som ungdomsföreningen, ett tack för vad han här uträttat. Ungdomsföreningens tack tolkades av lantbr. K. Pettersson, Sigters. Vidare talade kamrer Erik Lindkvist för blåbandsföreningen och ombudsman Herman Larsson i Garda, framförde ett tack från Gotlands blåbandsförbund, i vilket den avlidne tjänat som ordförande under åtskilliga år.
Kistan fördes så ut till kyrkogården och sänktes i familjegraven. Här tackade målaremästare Joh. Gardelin, Hemse, den hänsovne kamraten i nykterhetsarbetet, medan kyrkvärden Gust. Pettersson, Kvinnegårda, tolkade grannarnas känslor vid griften. Till sist framförde Josef Kviberg de närmastes tack för den hedersbevisning som ägnats den bortgångne.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 april 1938
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *