Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Oktoberstämmorna höllos härstädes i lördags i bondeförbundets lokal och togo sin början med pastorats- och kyrkostämma under ledning av kyrkovärd J. Smitterberg, Hallvards. Stämman godkände och fastställde de uppgjorda förslagen till utgifts- och in-komststat för nästkommande år. Utdebiteringen för kyrkan slutade på kr.
8,446 med 4 kr. pr skattekrona och skolans på 10,676 kr. med 2 kr. samt biblioteket 575 kr. med 0: 20.
Kommunalstämman började omedelbart efter ”kyrkostämman med lantbr. K. Konradsson, Botvards, som ordförande. Även här godkändes den av nämnden uppgjorda staten. Det utdebiterade beloppet för den borgerliga kommunen utgör 5,054 kr. med 3: 90 pr skattekrona.
Bland utgifterna märkas: till fattigvården kr. 3,607, barnavården 1,050, pensionsförsäkringar 900, polisväsendet 410, förvaltningskostnader 830 kr. Antal skattekronor 1,296. Skogsaccis utgick med 2:60 på 100 kr. taxerat rotvärde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *