Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL.
Avskedssamkväm hölls i tisdagskväll hos Hugo Lagergren, Solberga, på grund av att baptistförsamlingens evangelist fröken Karin Pettersson avslutat sin verksamhet på platsen.
Mötet inleddes efter sång och bön med bibelläsning av föreståndaren, som hälsade alla välkomna. Därefter överlämnades till evangelisten en penninggåva från församlingen med några tacksamhetens ord av varmt erkännande av det goda och trogna arbete som hon nedlagt i församlingens tjänst. De uttryck av tack och erkännande som frambars av icke mindre än tolv talare utgöra bevis för det goda förhållande som ständigt varit rådande emellan församlingen och evangelisten.
Evangelisten tackade för allt gott som kommit henne till del från församlingens sida under verksamhetstiden i Fröjel. Vidare förekom sång till musik och solosång av evangelister, samt gott festkaffe.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 april 1938
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *