Landsbygden. Fole.

FOLE.
Vårfest var anordnad förliden lördag i samband med juniorernas försäljning. Festen inleddes av hr Martin Nygren som hälsade de närvarande välkomna. En sångargrupp från Dalhem medverkade rikligt med sång. Pastor Karlsson höll i anslutning till ämnet ”Jesus som livsförvandlaren” en kort betraktelse. En av juniorerna läste ett poem. Efter kaffeserveringen försåldes de av juniorerna under året förfärdigade arbetena och, inbringade ett gott resultat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *