Landsbygden. Fole.

FOLE.
Ord, kommunalstämma hölls här i går eftermiddag, varvid räkenskaperna för den borgerliga kommunens kassor godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Till ledamöter i Valnämnden valdes disponent Svante Vikström, St. Tollby, lantbrukarna Johan Glifberg, Sojdungs, och Gustaf Pettersson, Ryftes, samt byggnadsarbetaren Johan Sandberg, Sten Tollby. Suppleanter blevo folkskollärare Axel Hejdenberg och lantbrukare Olof Johansson, Bondarve. Vidare utsågos två ledamöter i skogsvårdskommittén, nämligen Gunnar Hansson, L:a Fole, och Ely Karlsson, Hellvigs.
Till ortsombud att omhänderha ansökningarna om bosättningslån valdes hr Artur Vedin, Prästgården, med Gunnar Hansson, L:a Fole, som suppleant. Slutligen biföll stämman en ansökan från frälsningsarmen om ett bidrag med 25 kr. för byggande av ett hem för frigivna fångar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *