Landsbygden. Fidenäs.

FIDENÄS, 28 mars.
Fidenäs mejeriaktiebolag höll den 28 mars ord. bolagsstämma i mejerikontoret under ordförandeskap av riksdagsman Th. Gardell, Gans. Styrelse- och revisionsberättelserna godkändes och ansvarsfrihet beviljades för det gångna årets förvaltning. Vinsten disponerades i enlighet med styrelsens av revisorerna tillstyrkta förslag. Sedan ersättningen till styrelsen och revisorerna fastställts till samma belopp som förut, omvaldes till ledamöter av:styrelsen riksdagsman Th. Gardell, Oskar Vessman, Herman Nilsson, P. G. Pettersson och Hjalmar Jakobsson, Styrelsesuppleanter blevo Oskar Lindqvist och Alex Olsson. Revisorer Gotfred Jakobsson och August Nilsson, samtliga omvalda.
Vid mejeriet har under året invägts 1,206,025 kg. oskummad mjölk, som betalats med kr. 144,219, utgörande i medeltal 11,95 öre pr kg. levererad mjölk.
Av smör har tillverkats 53,070 kg. och av ost 1,320 kg. I efterbetalning jämte fodertillägg, för september—oktober, har under året utbetalats kr. 13,177 varav från Sv. mej. riksförening kr. 12,702. Årsomsättningen är 159,480 kr. Riksdagsman Th. Gardell uttalade ett varmt tack till mejeriföreståndaren hr Uno Sandqvist för hans plikttrogna och goda arbete, som gjort att resultatet har blivit det allra bästa.
Efter sammanträdet samlades man till ett gemensamt kaffebord i mejerif. Sandqvist trevna hem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 mars 1938
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *