Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM.
Nykterhetsfolkets dag firades här med ett möte i bygdegården, besökt av 150 personer och anordnat av IOGT-logen och blåbandsföreningen på platsen. Efter Vår Gud är oss en väldig borg, sjungen unisont, hälsades de närvarande av hr Wessman, varpå hr Lennart Olsson, Västergarn, utförde ett pianosolo. Folkskollärare Ivar Larsson höll så föredrag om Ungdom och alkohol, mottaget med livligt bifall, varefter hr Olsson på orgel utförde en egen komposition, Engelsk sång, samt ett postludium. Hr Martin Lindgren uppläste några verser varefter kyrkoherde Ronqvist till avslutning höll ett kort anförande. Sammankomsten avslöts så med psalmversen Herre, signe du och råde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *