Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK.
Stor vårfest var anordnad av Burgsviks Idrottsförening lördagen den 30 april och den första maj i hotellets park.
På lördagskvällen inleddes festen med att valborgsmässoelden tändes, och idrottsföreningens ordf., folkskollärare Thure Bjergegård talade om våren och gav en översikt över föreningens arbete under den kommande sommaren. Senare på kvällen avbrändes ett storslaget fyrverkeri under folkets jubel. Det var väl sörjt för att besökarna skulle få en glad och trevlig kväll. Servering förekom såväl i parken som i hotellets matsalar. Båda kvällarna var festen välbesökt.

Vårfest var även anordnad av Vamlingbo blåbandsförening lördagen den 30 april kl. 7,30 e. m. i folkskolan. Festen tog sin början med sången ”Jesus låt mig städse börja i ditt namn allt vad jag gör”. Därefter inledde hr Rudolf Olofsson, Bonsarve; och hälsade alla välkomna, varpå blåbandskören sjöng några vårsånger. Sedan höll kyrkoherde R. Johansson från Garda ett intressant och gediget föredrag. Efter föredraget förekom gemensam sång och flera sånger av kören. Därefter avslutade hr Herman Larsson, Garda, festen, med att hålla ett kort tal om våren, varpå en gemensam sång sjöngs. Sedan förflyttade man sig ut på ”kvarnbacken” där ett ståtligt bål antändes. Där avbrändes även ett ståtligt fyrverkeri. Kören sjöng flera vårsånger vid bålet. Folklekar förekommo och som avslutning sjöngs ”Du gamla du fria”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *