Landsbygden. Autsarve.

AUTSARVE.
Autsarve mejeri A.-B. hade i lördags middag sin årsstämma i kommunalrummet under ordförandeskap av hr A. Wahlby. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Av årsberättelsen inhämtades bl. a. att den invägda mjölkmängden under året ökat med 102,200 kg. till 1,361,599 kg. med en medelfetthalt av 3,76. Mjölken har betalats med kr. 157,003: 88. Vidare har tillverkats 59,088 kg. smör, vilket betingat ett medelpris av kr. 2: 52 pr kg. 5,096 kg. ost har tillverkats. Årets vinst uppgick till kr. 2,389: 46 och kvarstående från föregående år var kr. 2,532: 34, varför till stämmans förfogande stodo 4,921: 80. Härav avsattes till reservfonden 1,500 kr. samt utdelas till aktieägarna 5 proc. pr aktie eller tillsammans 885 kr. På vinst- och förlustkontot kvarstår kr. 2,536: 80.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes handl. Lars Broander, Ronehamn, dir. Ax. Wahlby, Roes, hrr Edv. Nilsson, Roes, C. J. Thomsson, Jaxarve, och K. Pettersson, Gerte. Revisorerna, handelsföreståndare V. österberg, Autsarve, o. O. P. Pettersson, Findarve, återvaldes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *