Landsbygden. Anga.

ANGA.
Årets första ordinarie kommunalstämma höllshär den 14 dennes, varvid följande ärenden förekommo: de kommunala-, fattigvårdens och sockenmagasinets räkenskaper föredrogos OCh godkändes utan anmärkning. Vid val av ledamöter i valnämnden omvaldes Wilhelm Lindstedt, trnet Bendelin, Bendix, Arvid Arvidsson, Boticker, Jakob Pettersson, Boters, Suppleanter L. Österdahl, Boticker, och H. Klintberg, Österby.
Framlagt förslag om premie för vildkanins dödande avslogs av stämman. På en anhållan från frälsningsarmen om bidrag till skyddshem till frigivna fångar beslöts ett anslag av 25 kr.
Försågning av vinterhuggen skog pågår ännu här i socknen i det att tre sågverk arbeta för var dag och synes ännu ha arbete någon tid framåt.

Fältskjutning hade Anga skytteförening anordnat annandag påsk på den s. k. ”Krasen” nere vid sjön. En livlig anslutning av aktiva skyttar märktes, vilket också kan förstås, då det gällde den ”mångomskjutna fältskjutningspokalen”.
Målen voro 113-figur på 250 m., 1/4-figur på 150 m. samt en ”spejare” på 90 meter.
Förste o. bäste man i tävlingen blev A. Levin, Boticker, med 17 träffar på 18 möjliga. Sedan följde E. Johansson, 13 tr., H. Pettersson 13 tr., H. Ljungberg 10 tr.
Ett försök till avståndsbedömning hade även ordnats med sju olika avstånd om inalles 1,679 m. Som god etta placerade sig A. Levin med 7 proc. felbedömning, 2) V. Hallqvist 9 proc., 3) W. Wahlqvist 10 proc. fel. Att denna tävling var lärorik och orienterande för de olika deltagarna behöver inte påtalas.
När skjutningen var avslutad färdades skyttarna till ordf. A. Levins hem för att granska dagens resultat och samtidigt hålla ett enkelt samkväm. Från A.-B. Svenska Metallverken i Västerås hade föreningen fått mottaga som uppmuntran i sin verksamhet en bordsflagga till hederspris, vilket av de närvarande föreslogs som hederspris till skickligaste skytt i under år 1938 av föreningen anordnade avståndsbedömningar och skjutningar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *