Landsbygden. Anga.

ANGA, 26 mars.
En högtidlig Jordiksöana ägde på torsdagen rum i Anga kyrka, änkefru Josefina Österdahl, f. Levander, Boticker, vigdes till den sista vilan.
Många anförvanter och vänner hade samlats i sorgehuset, där en andaktsstund hölls, varefter man färdades till kyrkan, Sedan ps, 221: 1 unisont sjungits, talade kyrkoherden över bibelordet ”Saliga ären I som nu gråten” samt förrättade jordfästningen, varefter begravningsmässan utfördes. Under sorgemusik utbars kistan och sänktes i graven, där även många kransar nedlades. sist sjöngs ps. 434.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *