Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
En gripande begravning ägde i lördags rum här då stoftet efter den under så sorgliga omständigheter förolyckade mejeristen Arne Johansson från Sylfaste fördes till den sista vilan i hembygdens jord.
Vid 1-tiden samlades en stor skara släktingar och vänner till den avlidne i hemmet vid Liffride, där före avfärden en kort andaktsstund hölls omkring kistan, vilken placerats i trädgården. Andaktsstunden leddes av pastor Ax. Hellmin, och även den avlidnes fader, lantbr. Alfred Johansson talade och frambar familjens tack för deltagandet i deras stora sorg.
Härefter ställdes färden till kyrkan där jordfästningen förrättades efter frikyrklig ritual av pastor Hellmin. Högtidsstunden inleddes med gemensam sång: ”Jag är en gäst och främling”, varefter folkskoll. Paul Palmér sjöng ”Jag är en främling, jag är en pilgrim”. Pastor Hellmin utgick i sitt tal vid båren från berättelsen i Luk. ev. om samtalet på Emausvägen, och han framhöll huru en stilla lugn och Gud-hängiven människa kan vara ett vittnesbörd och till välsignelse för sin omgivning. Efter jordfästningen sjöng folkskoll Palmér ”Gud är din fader”, varefter församlingen sjöng ”Bida blott, bida blott”.
Sedan kistan sänkts i graven sjöng Östra distriktets sångkör flera sånger, och en hel del korta tal höllos i samband med kransnedläggning. Utom den avlidnes anhöriga talade pastor Hellmin &å Alskogs friförsamlings vägnar, folkskoll. Palmér tolkade sina egna och kamraternas i Blekinge känslor, hr Oscar Pettersson i Stånga talade för kamratkedjan vid Västkustens Ungdomsskola, Ljungskile och Johansson i Fardhem för kamraterna vid lantmannaskolan i Hemse. Utom från dessa hade kransar bl. a. sänts från Delsbo missionsförsamling och dess ungdomsförening. Vidare förekom kransar från Sylfaste Mejeri A.-B. ”Tack för plikttroget arbete”, från disponent Nilsson, Sylfaste, ”Tack för gott samrabete”, från kamrater vid Sylfaste mejeri, från vänner i Sylfaste och från de tvenne unga män som först. tog hand om Johansson, sedan han blivit överkörd. Den gripande stunden avslöts med sång.
Senare samlades man till en minnesgudstjänst i missionshuset, där sedan deltagarna bjudits på kaffe, kören sjöng och tal höllos av pastor Hellmin, samt den avlidnes broder, Gottfr. Johansson, och faders.
Arne Johanssons förolyckande har väckt djup förstämning i orten. Han var en gedigen ung man, omtyckt av alla.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *