Landsbygden. Ala.

ALA.
Friluftsmöte anordnades på söndagen i hemmansägaren Alfred Alfvengrens trädgård, Gyle i Ala, för insamlande av medel till ny kyrka i Ala. Sedan psalmen ”Jag lyfter mina händer” unisont sjungits, underhölls menigheten av sångare från Boge, vilka sjöngo flera sånger till ackompanjemang av orgel och fioler. Efter psalmen ”Härlig är jorden” höll kyrkoherde Laurell föredrag över ämnet ”De två vägarna”, varefter ”Jag är en gäst och främling” sjöngs. Under psalmsången upptogs kollekt, som inbragte 71 kr., varjämte kaffeserveringens behållning blev 107 kr.
Efter ytterligare musikstycken sjöngs ”Herre signe du och råde” och förrättades aftonbön.
På måndagen påbörjades arbetet med ny klockstapel å Ala kyrkogård. Den nya klockan och klockstapeln komma troligen att invigas nästa vecka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *