Landsbyden. Hörsne.

HÖRSNE.
Bogekören gästade i söndags Hörsne kyrka och gåvo där en sånggudstjänst. Kantor Dürén ledde sången, vilken utfördes på ett mycket förtjänstfullt sätt. Programmet upptog sånger från olika delar av kyrkoåret och var lagt så att de skilda högtiderna och söndagarna, med början som sig bör vid advent, genomgingos. En ganska talrik åhörarskara hade infunnit sig. Altartjänst förrättades av pastor H. Jakobsson, vilken efter den avslutande psalmen framförde de närvarandes tack till kören.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *