Landsbyden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 7 april.
Kyrklig fest var i går kväll kväl lanordnad i Luth. Missionshuset. Den tog sin början vid åttatiden med psalmsång, varpå v. pastor Emil Karlsson med några få ord hälsade de närvarande välkomna, i första hand då kvällens huvudatalare, stiftsadjunkt Colstrup, Visby. Kyrkokören medverkade så med ett par sångnummer under folkskollärare Emil Dalströms ledning. Efter ett par psalmverser unisont sjungna deklamerade lärarinnan på platsen, fröken Dagmar Vennberg, Ragnar JändeLs ”Kristus” och Jeanna Oterdahis ”Mästaren och barnet”.
Därefter bestegs talarstolen av past. Colstrup, som en stund talade, gott och tankeväckande, över ämnet: ”Väckelsekristendom och uppfostringskristendom”. Kaffe serverades så, varvid avgiften tillföll den kyrkliga ungdomskurs, som skall hållas här i sommar dagarna 30 juni-4 juli. Efter kaffet som dracks under familjär samvaro, höll pastor Colstrup ett orienterande anförande om kursen och anhöll att sockenborna skulle på bästa sätt hjälpa till under kursen både med det ena och andra. Ungdomarna kallades till sammanträde i skolan den 20 april kl. 8 e. m. för att vidare ordna om kursen i fråga.
En sångvers sjöngs och så följde en längre avslutningspredikan av pastor Emil Karlsson. Efter bön och välsignelsen avslöts med en psalmvers. Den rymliga lokalen var till sista plats fylld med en uppmärksamt lyssnande skara. För kaffet svarade den kyrkliga syföreningen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *