Laga skifte.

Vid det laga skifte på samfälld mark till fastigheterna Nystugu 1107, 1108 och 1111 i Tingstäde socken, som kommer att hållas den 23 maj, skall militärbefälhavaren eller den han förordnar i sitt ställe före kronans talan. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *