Kyrkoherdetjänsten i Sanda pastorat

har vid ansökningstidens utgång i dag fått tre sökande, nämligen kyrkoadjunkt Hilding Jacobsson, Hörsne, komminister Erik W. Amér, Vall, och vice pastor Åke Hultmark, Sanda.
Förslag upprättas vid nästa domkapitelsammanträde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *