Kyrkliga förordnanden.

Kyrkoherde K. A. Widegren har av domkapitlet beviljats semesterledighet under tiden 1—30 augusti och kyrkoherde Gustaf Olofsson i Stenkyrka har förordnats att uppehålla pastoralvården i Västkinde pastorat med hjälp av predikobiträde.
— Under kyrkoherde C. J. Björkanders semesterledighet för tiden 25 juli 20 augusti har kyrkoherde A. Laurell förordnats att uppehålla pastoralvården i Östergarns pastorat.
— Kyrkoherde H. Stenqvist har beviljats fortsatt tjänstledighet under tiden 1 aug.—30 sept. 1938, under vilken tid pastor I. Lilja fortfarande tjänstgör som vice pastor i Stenkumla pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *