Kyrklig ungdomskurs i Grötlingbo.

Pojkläger å Varvsholm ooh vid Kylley.
Årets kyrkliga ungdomskurs kommer att förläggas till Grötlingbo och äger rum den 30 juni-4 juli. Såsom kursledare kommer även i år — liksom t v å föregående år — att tjänstgöra sekreteraren i Diakonistyrelsen, pastor Dag Tollin. Programmet, som nu i det närmaste är färdigt, upptager såsom talare bl. a. komministern i Sundsvall, förre missionären i Sydafrika; Sam Perman, som är väl bekant genom sina missionsskildringar och berättelser och som vid ett par tidigare tillfällen besökt Gotland. Vidare har sekreteraren, i svenska söndagsskolnäranden, fröken Karin Berntson, som nyligen deltog i söndagsskolkursen i Visby, lovat sin medverkan. Biskop Ysander håller föredrag och predikar vid söndagens högmässa och flera av stiftets präster deltaga såsom predikanter och föredragshållare. Skall man döma av ämnena för de olika föredragen, så kommer det att bliva en mycket givande kurs i år. Det lär inte dröja länge, förrän programmen utsändas, och då kan var och en bilda sig en uppfattning därom. Grötlingbo hör ju som bekant till de allra vackraste trakterna på Gotland — somliga säga den allra skönaste — och även ur den synpunkten kan man väl förstå, om deltagareantalet kommer stort i årets kyrkliga ungdomskurs. En annan nyhet från kyrkans ungdomsarbete består däri, att Stiftsrådet kommer att anordna två pojkläger i sommar. Annars brukar det bara vara ett, som förlagts till Varvsholm. Men i år blir det som sagt två i stället, och man är övertygad om att få tillräckligt med pojkar till båda. Det ena, — det norra — skall förläggas till Kylley i Hellvi och kommer att ledas av kyrkoherde Söderberg i Othem. Pastor Folke Thuresson — ledaren för det södra lägret — samlar sina pojkar i Östergarn. Även för dessa pojkläger äro programmen så gott som färdiga, och de se alldeles särskilt tilltalande ut. Praktiska övningar, lek och idrott ha fått stort utrymme.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *