Kungörelse.

Härigenom tillkännagives, att sammanträden för mätning av följande tomter inom Hemse municipalsamhälle hållas inom resp. tomter torsdagen den 21 juli 1938 på nedan nämnda tider, nämligen:
Tomterna nr 2, 3 och 5 i kvarteret Sparven kl. 10,00,
Tomterna nr 2 och 3 i kvarteret Bofinken kl. 10,30,
Tomterna nr 3 och 4 i kvarteret Korpen kl. 11,30,
Tomten nr 2 i kvarteret Trasten kl. 11.50;
Tomterna nr 1, 2, 3 och 8 i kvar’eret Måsen kl. 12,30;
och kallas vederbörande tomtägare samt ägare av tomterna angränsande mark till berörda sammanträden. Sakägare anmanas, att vid resp. förrättning förete sina åtkomsthandlingar jämte de kartor och lantmäterihandlingar, som kunna lända till upplysning vid förrättningen, ävensom att själv eller genom ombud på marken utvisa gräns för vederbörande tomt.
Visby den 13 juli 1938.
S. Forsselius,
Förrättningsman för tomtmätning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *