Körkortsdispens.

K. m:t har bemyndigat länsstyrelsen att för estländska undersåten jordbruksarbetaren J. Ahlström i Koparve, Linde socken, utfärda körkort, oaktat han på grund av utlandsvistelse ej kan förete föreskrivet nykterhetsintyg. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *