Klintehamn.

Den 25 april.
Scoutfest
ägde i går rum i härvarande godtemplarlokal. Hälsningsanförande hölls . av handlanden Sture Jönsson. Som 3:e klass scouter intogos 3 medlemmar, och 10 uppflyttades från 3:e till 2:a klass under ledning av fru Karin Jönsson. Föredrag hölls av pastor Folke Thures- son om S:t Göran och draken. Musik utfördes av hrr O. Herlitz, Sven Lindqvist och Burström. ”Som avslutning vi- sades en tablå: Vid lagerelden Anordnare av festen voro I. O. G. T:s scoutkårer från Hemse, Levede pch Klinte.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *