Klinte Fruktodlareförening

höll onsdag eftermiddag ordinarie föreningsstämma under handlanden E. G. Ahlströms ordförandeskap.
De föredragna räkenskaperna godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna årets förvaltning.
Till styrelse återvaldes hrr E. G. Ahlström, ordf., Adolf Larsson, kassör, och H. Dahlgren. Revisorer blevo hrr E. N. Snöbohm och Emil Smitterberg med hr Ragn. Smith som suppleant.
Fastställdes den vid ordinarie föreningssammanträdet den 12 mars 1937 beslutade stadgeändringen. Ändringen gäller föreningens stadgar § 15 mom. 1 om kungörandet av föreningssammanträden vilka hitintills pålysts i Klinte och Fröjel kyrkor. På grund av beslutet kommer kallelse att ske genom annons i Gotlands Allehanda samt genom anslag å anslagstavlan vid poststationen i Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *