Kastelholm.

Svenska Amerika Linjens ångare, inkom vid tiotiden i morse till Visby. Fartyget, som närmast kommer från Zoppot, medför ett fyrtiotal passagerare, huvudsakligen tyskar. Bland passagerarna märkas franske marinattachén i Stockholm, som är på väg från Warszawa till Stockholm med anledning av det franska marinbesöket därstädes.
Hit till Visby medföljde även vår egen storsångerska fru Valborg Beer, som återkom efter en konsert i Zoppot. Fru Beer sjöng där svenska folkvisor i Kurhausgarten inför ett par tusen entusiastiska åhörare i söndagskväll. I sin repertoar hade fru Beer naturligtvis även upptagit gotländska folkvisor som de förtjusta danzigerborna nu fingo höra, säkerligen för första gången. Fru Beer ackompanjerades vid detta sitt framträdande av en tysk orkester på sjuttio man.
Kastelholm kvarligger här till kl. 12 i natt, då resan fortsättes till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 augusti 1938
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *