Jubileums- och årshögtiden

i Metodistkyrkan i går afton inleddes med psalmsång, bibelläsning och bön samt ett kort anförande av herr Sten Persson. Sångkören sjöng ett par vackra sånger varefter sekr. fröken Inga-Greta Karlsson läste årsberättelsen, kassarapporten och revisorernas rapport. Av årsberättelsen framgick att ungdomsföreningens senaste verksamhetsår varit synnerligt gott. Tolv nya medlemmar hade ingått i föreningen och möten och samkväm hade varit mycket välbesökta. Till styrelse för året hade valts följande: pastor Helmer Östlund, ordf., fröken Inga-Greta Karlsson, sekr. och fröken Elsa Jacobsson, kassör. Övriga styrelseledamöter äro: fru Brit Östlund, fröknarna Elsa Gustafsson och Elisabeth Persson samt hrr Sten Persson, Evert Hägg och Karl Vesterlund. Husmor blev Gunvor Hägg. Inkomster och utgifter hade under året balanserat på kr. 1,742: 14 med en kassabehållning av 105:09. Bland utgiftsposterna märkes betydande belopp för välgörande ända Mål och missionen.
Efter denna redogörelse sjöngo alla ungdomarna sången »När vi alla hjälpas åt» och fröken Astrid Husander läste ett poem, varefter pastor Östlund höll ett föredrag i vilket 200-års-minnet av metodismens begynnelse behandlades. Talaren utgick från bibelorden »Voro icke våra hjärtan brinnande i oss» och »Jesus Kristus är densamma i går, i dag och evinnerligen». Vidare omnämndes John Wesleys upplevelse, när han erfor att »hjärtat blev så förunderligt värmt» samt dessa heliga arv, som vi hava att förvalta. Talaren omnämnde den världsomfattande väckelse, som blivit resultatet av denna personliga upplevelse och uttalade önskan om att vi även i vår tid icke bara leva av minnen, utan att minnena av »de heliga» skola mana oss fram till samma personliga förbindelser med Gud, som dessa hade. Sångkören sjöng nu ytterligare med känsla den vackra sången »Var jag går i skogar berg och dalar» med pastor Östlund som solist. Ett gott jubileumsoffer upptogs och så avslutades den gi vande och välbesökta högtidsstunden med sång av damkören, som med verklig känsla sjöng sången »Kvällens sol sig sänker». Pastor Östlund frambar ungdomarnas tack och ledde i bön.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *