Jubilerande automobil.

En Oldsmobil från år 1898.

Det är åtskilliga år sedan de första bilarna kommo till Gotland och länge sedan de skrotades ned. Visst finns det väl ännu en och annan gammal bil, som är väl bibehållen, men eftersom bilfabrikanterna varje år förse marknaden med nya modeller, så räknar man med att en bil från föregående säsong är en ”gammal” bil. Om bilen således ur försäljningssynpunkt är gammal, behöver det naturligtvis ej betyda att den är utkörd. Bilens livslängd beror nog i främsta rummet på hur man handskas med densamma.
Åldermannen bland bilar på Gotland, för att icke säga hela Sverige, är en Oldsmobil av år 1898 års modell, och firar således i år 40-årsjubileum. Den gamla bilen äges av direktör Emil Appelquist, som exponerar densamma i bilhallen vid Adelsgatan. Vid sidan av fyrtioåringen se vi årets hypereleganta Oldsmobil, som givetvis ej tarvar någon jämförelse, men det är i alla fall intressant att studera kontrasterna. Den gamla Oldsmobilen, vilken kan betraktas som synnerligen värdefullt museiföremål, äger fortfarande den ursprungliga ”livskraften”, försäkrar man oss. När vi bli erbjudna att följa med på en tur i 1898 års Oldsmobil, taga vi det knappast på allvar. Men föraren försäkrar oss att motorn och allting fungerar oklanderligt. Han bevisar detta genom att med veven, som sitter på ena sidan om framsätet, starta den åldriga bilen. Och sannerligen börjar den inte spotta och fräsa genast. Vi ha sett många nya bilar, som kunna vara betydligt besvärligare att starta. Allting är klappat och klart för avfärd, varför vi försiktigt stiga upp i den skakande vagnen, som utan svårighet låter sig styras i trafikvimlet, där den väcker minst lika stort uppseende, som då den första gången fördes ut i världen. Hastigheten är inte svindlande, om man jämför den med årets släkting Oldsmobil 1938, men den gör så gott den kan, och det är inte så litet. Oldsmobil är ju en bland de allra främsta banbrytarna på bilismens område, och har under årens lopp skaffat sig stor popularitet. Om provfärden med den gamla Oldsmobilen: var en sensation, kan man säga detsamma om en dylik färd i årets Öldsmobil, fastän sensationerna bli av helt annat slag. Det gamla åkets prestationer förslå inte långt vid en jämförelse med en modern lyxvagn, det säger sig självt. Fyrtio år anses ju inte vara någon längre tidsrymd, men 40 år för ett automobilmärke är dock en avsevärd period, fylld av strävanden att undan för undan förbättra motor, chassi och kaross o. s..v. I 40 år ha Oldsmobil arbetat på att fullfölja den tanke, som låg bakom dess skapares, R. E. Olds, program, som bl. a. gick ut på att få fram en välbyggd och prima vagn, komfortabel och driftsäker samt ekonomisk. Att gå in på detaljer för att beskriva årets Oldsmobil, avstå vi ifrån, och är heller icke nödvändigt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *