Japansk krigskyrkogård.

På slagfälten i Fjärran Östern vila de stupade med endast en grovt tillyxad påle med inskriptioner som gravvård. En soldat lägger en grön kvist på en av gravarna, medan hans kamrater ägna de stupade en tyst hyllning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *