J. Erik Siltberg.

Ett dödsbud, som slår ned som en bomb, ingick i morse med meddelandet att bilhandlaren J. Erik Siltberg på morgonen drabbats av hjärtslag och avlidit i sitt hem härstädes. Han har en tid lidit av hjärtsjukdom men ej ansett sig behöva söka läkare. Tydligen har dock sjukdomen varit allvarligare än han trott, och så kom döden i morse snabbt och oförberett.
J. Erik Siltberg var född den 13 april 1893 i Rute, fadern var sjökapten, men växte upp i Etelhem vid Hageby: Här drev fadern cykel-affär och verkstad, som den unge Siltberg skötte. Affären flyttades 1909 till Visby och vid uppnådda 21 års ålder övertog Siltberg själv företaget. Detta utvecklades med varje år. 1924 blev Siltberg försäljare för Gotland av Fordbilarna, en försäljning, som han drev upp på ett enastående sätt. 1932 erövrade han sålunda första pris för försäljningen av Fords bilar i tävlan bland landets Fordförsäljare, och belöningen härför blev en resa till Förenta staterna och Fords fabriker. 1929 hade utrymmena vid Adelsgatan definitivt blivit för trånga och Siltberg inköpte den gamla Otterska fastigheten vid Kung Magnus väg, vilken han förlidet år om- och tillbyggde och där han skapat en modern affärs- och verkstadsfastighet för sitt behov. Sin affärsrörelse har han också arbetat upp till för Gotland stor omfattning.
Det förefaller naturligt att en bilhandlare blir intresserad bilist men J. Erik Siltberg blev det i alldeles särskilt aktiv grad. Redan från Gotlands motorförenings tillkomst för 15 år sedan var han ledamot av dess styrelse, på senare åren som klubbmästare, men han var också aktiv tävlingsåkare, och när han icke deltog som sådan var han aktiv som medlem av tävlingskommittén tidtagare, kontrollant eller på annat sätt. Alltid stodo hans krafter till förfogande och efter det han flyttat till Kung Magnus väg, var hans kontor där alltid centrum för tävlingsledning och funktionärer vid både motorföreningens och andra tävlingar. Som landstormsman har han nedlagt ett aktivt och intresserat arbete i Gotlands landstormsbilkompani och sedan en del år var han också en varmt intresserad och aktiv medlem av härvarande odd fellowloge.
J. Erik Siltberg tillhörde den sortens människor, som alltid äro villiga och tjänstaktiga, alltid till reds om han därmed kunde gagna och hjälpa. Rent personligt var han också trofast och vänsäll och fick under årens lopp många vänner, vilka nu med bestörtning mottaga budet om hans hastiga bortgång och varmt deltaga med de anhöriga i sorgen efter den bortgångne. Närmast sörjande stå maka, född Södergren, och fem barn, fyra söner och en dotter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *