Inför repetitionsövningarna.

Inryckning vid A 7 i morgon.
Till A 7 inrycka i morgon 73 värnpliktiga från fastlandet, vilka hitlända med Visby över Kalmar, vidare 36 värnpliktiga från Gotland, varav 5 äro tilldelade luftvärnsartilleriet. Vidare inrycka furirerna på reservstat Norgren och Berg, studentsignalisterna Edqvist och Melén, befälseleven Malm och reservofficersaspiranten Silvén.
Under repetitionsövningarna organiseras kåren på kårstab, I divisionen om stab, 2, 3 och 4 batt., vidare 1 batt. och målavdelning. I kårstaben ingå kårchefen, överste Hamilton, major : Melander (skjutchef), serg. Broström, kapten von Koch, regementsståbschef, löjtnant Norman, styckjunkare Nösell, kapten Hambn, tygofficer, löjtnant Grönström, kapten Bergman, kasernofficer, löjtnant af Ugglas, styckjunkare Thimgren, förrådsförvaltare Kolmodin, förrådsvaktmästare Jupither och styckjunkare Söderström, köksföreståndare. Motorofficer är kapten von Koch, stallofficer kapten Fredriksson, signalofficer kapten Lindgren samt gasofficer kapten Carleson.I — divisionsstaben ingå kapten Bergman, chef, löjtnant Steffen, fänrik Nilsson och styckjunkare Hultberg; 2 batt. kapten Lindgren, chef, styckjunkare Nilsson, löjtnant Holmstedt, styckjunkare Hägg, serg. Ahlin och Landell; 3 batt. kapten Kring, chef, styckjunkare Hjortdal, löjtnant Linnman, fänrik Björklund, styckjunkarna Lindström och Silvén, serg. Kronbladh; 4 batt. kapten Lemmel, A 2, chef, serg. Eklund, löjtnant Leijonhufvud, fänrik Hullberg, serg. Stjernqvist; 1 batt. kapten Carlesson, chef, styckjunkare Pettersson, löjtnant Christensson, A 1, fänrik Linderoth, serg. Lundgren; målavdelningen kapten Hambn, chef, serg. Ingmansson.
Kaptenerna Reichenberg och Hägg följa övningarna enligt divisionschefens bestämmelser.
Volontärartillerist-, konstapelsoch furirskolorna avslutas idag.

Inryckning vid I 18
äger som förut rämnts rum den 1 sept., då c:a 600 man träda i tjänst, varav 400 komma från fastlandet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *