Illa trampad av en häst

blev i går kväll lantbruksarbetaren Karl Kristiansson, anställd hos lantbrukaren Karl Pettersson, Sigers i Havdhem.
Kristiansson hade gått in till hästen i spiltan för att sätta en grimma på honom, då djuret av någon anledning blev skrämt och började hråka. Kristiansson råkade därvid falla omkull i spiltan och blev svårt trampad på armarna, benen och halsen. Tillskyndande personer lyckades så småningsom lugna hästen, och Kristiansson fördes från det farliga grannskapet. Han ägnades en första vård av dr Sasse i Hemse och infördes sedan i tillkallad ambulans till lasarettet, där han ännu kvarligger.
På vår förfrågan meddelar dr Sandahl, att den skadade bl. a. fått brott på ena foten samt ena armbågen ur led. Någon fara för hans liv föreligger dessbättre icke.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 Juli 1938
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *