Idrott och sport.

Stångaolympiaden närmar sig.
En imponerande mönstring av. gotländska idrottsmän.

Stånga-Spelen, som år från år samlat allt större och större intresse omkring sig, lovar att även denna gång överglänsa sina föregångare. Den rekordartade tillslutningen av idrottsmän tyder därpå. Det blir verkligen en imponerande samling, som då mötas i fredag kamp:

i bakpärk 16 lag
i frampärk 10 lag
i varpa 165 lag
stångstörtning 12 deltagare
gotländsk femkamp 15 deltagare
haugstikel 7 deltagare
langstikel 5 deltagare
Klockan 9,30 börjar spelen med idrottsgudstjänst av kontraktsprosten G. A. Kronqvist: Psalmerna, som skola sjungas, äro nr 15 v. 1 i nya och 28 v. 1 i gamla psalmboken: Dig skall min själ sitt offer bära. N:r 24: 1 Allena Gud i himmelrik samt n:r 124: 4 Guds ord och löften skall bestå.
Gudstjänsten sändes genom högtalare.
Klockan 10 sker upprop, varefter tävlingarna omedelbart taga sin början.
Omkring kl. 3 e. m. börjar de individuella tävlingarna med lang- och haugstikel, stångstörtning och gotländsk femkamp. Sist anordnas skämttävlingar: Herre på vågrät stång, Ryggkast och ”Sparkä bleisträ” till vilka under dagen ett begränsat antal anmälningar mottagas av tävlingsledningen.
Omkring klockan 8,30 förrättas prisutdelningen av generalmajor G. M. Törngren.

Många organisatoriska nyheter. — SF skall talfilma.
Under större delen av dagen hålles publiken underrättad om spelens gång genom högtalare. Tryckta program tillhandahållas. vilka lämna en hel del upplysningar om spelen. såsom namn på alla deltagare, en del resultat i pärk samt uppgift om verkställd lottning i varpa m. m. Genom rapporter å anslagstavla underrättas publiken ävenledes om resultat, som uppnåtts. Svensk Filmindustri kommer att under spelens gång företaga filmupptagning, så envar besökande har kanske utsikt att bli en nyupptäckt filmstjärna.
Värdefulla prissamlingar.
— Två nyuppsatta vandringspris.
Prissamlingen är synnerligen storslagen. Bland skänkta pris kan nämnas: Konsul Åkerman till mästerskapslaget i bakpärk.
Gotlands Allehanda till segrare i klass A. i bakpärk.
Gotlänningen till segrare i frampärk.
Dir. Carl E. Degerman till segrare i rekrytklassen i bakpärk.
Konsul C. G. Björkander till bäste pärkkarl i fram- och bakpärk (två pris).
Dir. Ernst Lyberg till näst bäste pärkkarl i fram- och bakpärk (två pris).
Kommendör och fru Arv. Hägg till bäste man på planen i fram- och bakpärk (två pris).
Ångfartygs A:;-B.: Gotland till mästarelaget i varpa.
A.-B. Visby Nya Bryggerier 1:sta pris i varpa klass II.
A.-B. Gotlands Bank i varpa klass III A.
Gotlands Järnvägs A.-B. i varpa klass III B.
Grosshandl. E. Snöbohm i varpa klass IV.
Gotlands Hönsfoder A.-B: i varpa rekrytklassen A.
”En Idrottsvän” i varpa rekrytklass B.
Läkerolfabriken i Gävle i femkamp.
Juvelerare E. Swenson i stångstörtning.
Pixfabriken i Gävle m. fl.
Av vandringsprisen utdelas i år:
I bakpärk: Dir. Carl Cramérs vandringspris till det lag, som spelar ärligast och vackrast.
Till mästerskapsklassen i varpa har Dir. Herman Duse i Stockholm i år stiftat ett nytt vandringspris bestående av en synnerligen praktfull silverkanna.
Med säkerhet skall givarens önskan om att det måtte öka intresset för den gamla ”Gotlandsleken” förverkligas.
I Stångstörtning har doktor Nils Bohlin stiftat ett nytt vandringspris, en ståtlig pokal, även den syftande åt samma håll som den föregående.
Slutligen bör omnämnas, att samtliga första pristagare erhålla plaketter mästerskapstecken och att första pristagare i mästerskapsklassen i varpa få gratisbiljetter till Göteborg för att representera Gotland vid jubileumstävling i september i år.

Goda tågförbindelser till nedsatta priser.
Tågförbindelserna med — Stånga om söndag äro med ordinarie och flera extratåg ordnade på bästa sätt.
Från Visby avgår tåg till Stånga kl. 8,15, 12,15, och 18,00.
Från Stånga till Visby kl. 17,53.
Från Burgsvik kl. 7,05, 13,40, 17,00 20,17 och 23,15. och 19,24.
Från Stånga till Burgsvik kl. 13,35, 14,50, 19,18 och 23,00.
De lämpligaste tågen för åskådare, som önska vara med om att se slutuppgörelserna i pärk och varpa samt stångstörtning och gotländsk femkamp m. fl, äro de, som avgå från Visby kl. 12,15 och från Burgsvik kl. 13,40.
Biljettpriserna gällande fram- och återresa och lösta till Stånga tävlingsdagen äro nedsatta och gälla:

från Visby kr. 2: –
Barlingbo kr. 1: 50
Roma kr. 1: 25
Bjärges kr. 1: –
Buttle kr. 1: –
Etelhem kr. 0: 40
Hemse kr. 0: 60
Havdhem kr. 1: –
Fidenäs kr. 1: –
Burgsvik kr. 1: 20
Klintehamn kr. 2: 30
Slite kr. 2: 75

Av allt att döma lovar 1938 års Stångaspel att slåt alla rekord även då det gäller åskådare, ty överallt i bygderna är det samstämmiga uttalandet om målet för utflykten söndagen den 3 juli: STÅNGASPELEN.
För FÖFENINGEN GOTLÄNDSK IDROTT
R. Dahlgren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *