Idrott och sport.

Inför den stora korporationsorienteringen.
Ett 25-tal lag redan anmälda.

AIK—Allehandas korporationsorientering den 8 maj ser ut att ledigt slå fjolårets resultat i fråga om deltagareantal i det ett 25-tal lag redan äro säkrade, och åtskilliga väntas ännu.
För dem som möjligen inte ha reglerna riktigt klara för sig, upprepa vi att det skall vara 3 man i varje lag och att samtliga i laget skola följas åt under hela tävlingen. Undantag härifrån är militärklassen, där mannarna i laget visserligen starta samtidigt, men sedan kunna springa individuellt om de önska. Förutom själva korporationstävlingen och militärklassen blir det som nämnts en särskild tävling för kvinnliga lag, vadan det alltså gäller för damerna att ”laga” ihop sig och gå i träning. På tal om träning vilja vi framhålla att även om det inte precis är hälsovådligt, så är det i alla fall inte riktigt nyttigt att ställa upp alldeles otränad. Ut i skogen om kvällarna alltså!
Anmälningstiden är nu fastställd till senast måndagen den 2 maj.
Skriftliga anmälningar, åtföljda av startavgiften 1:50 per man (1 kr. pr dam) kunna lämnas till Bertil Björck, tel. 1427 eller till Gotlands Allehandas red., tel. 1. I anmälningarna skall angivas namnen på samtliga tre medlemmar.
Priser ha redan skänkts från ett flertal firmor och andra intresserade.
Vi återkomma med namnen på de vänliga givarna och hoppas att ännu flera skola anmäla sig. Minsta bidrag mottages med tacksamhet.

ATT ORIENTERA
— kan man tänka sig något friskare och mera uppiggande. Av alla olika sportgrenar är kanske orienteringen när allt kommer omkring den mest idealiska. Den sätter både hjärnan och konditionen på prov och den ger tillfälle till friskt liv ute i Guds fria natur. Här kan inte den råa styrkan fälla utslaget, här ges föga eller intet tillfälle för deltagarna att lurpassa på varandra. Nu i vårtider är för övrigt skogsluffning idealisk för alla kategorier av idrottsmän. I den mjuka terrängen blir det ingen träningsvärk. Det är dessutom en upplevelse att komma ut i markerna just nu. Man riktigt hör hur saven sjuder och gräset växer!
Den verklige stigfinnaren är egentligen inte soldyrkare. Han gillar ett lätt dis, och han ler i mjugg då orienteringsdagen ingår med molnig himmel.
Sporten blir liksom mera spännande då. Till just korporationsorienteringen tro vi emellertid att majoriteten är för strålande solsken och då majoriteten efter vanlig parlamentarisk ordning bör få sin vilja igenom, få vi väl hoppas att vårsolen skall infinna sig till denna skogsluffarnas stora mönstring.
B—k.

Inför sommaridrotten.
Tävlingsdagar för fotboll och fri idrott fastställda.

Gotlands fotbollförbund har nu bestämt tid och rum för sommarens landskapsmatcher. Det gotländska laget kommer att spela mot Uppland i Morgongåva på midsommarafton och möter då en kombination av spelare från västra Upplands föreningar. Vid matchen i Morgongåva är det Heby AIF, Morgongåva SK och Vittinge IK, som svara för arrangemangen. Söndagen den 26 juni far laget till Katrineholm för att där möta Sörmlandslaget, och man klarar sålunda av två landskapsmatcher under denna resa. Den 9 juli går matchen mot Blekinge här hemma på Gutavallen.
Förmodligen kommer AIK att utgöra stommen i landskapslaget och omkring den 15 maj räknar man med att få ner en tränare åt laget från Stockholm.

DM-tävlingarna i fri idrott.
Gotlands idrottsförbund har nu utsett arrangörerna för sommarens DMtävlingar. VIF har fått i uppdrag att anordna stora DM i fri idrott den 3031 juli, Gute skall arrangera junior-DM i fri idrott den 16—17 juli, Slite femkampen den 19 juli och AIK tiokampen den 9—10 juli.

Fria idrottens dag
infaller den 16—19 juni och på Gotland komma tävlingar att anordnas i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *