Idrott och sport.

Korporationstävling i orientering.
AIK. — Gotlands Allehanda arrangörer även i år.

”A. I. K.—Allehandas” popnlära söndagspromenader voro egentligen slut för säsongen i söndags i och med den, 10:e ”vandringen”, men liksom i fjol planera vi den verkliga avslutningen i samband med en stor korporationsorientering, som vi just nu förbereda. Tävlingen blev ju en storartad succéi fjol och då vi ute på stan redan sport livligt intresse för saken, ha vi givetvis inget annat att göra än att sätta i gång även i år. Att korporationsorientering är en uppskattad tävlingsform utvisade ju tillslutningen i fjol, då inte mindre än 43 lag med sammanlagt 129 deltagare ställde upp till tävlan i träsk- och skogsluffningens ädla konst. Vid målet blev det ju också en hel liten folkfest, där det efter varje orienteringstävling obligatoriska ”snacket” utgjorde kryddan till smörgåsarna, mjölken och sockerdrickat.

Firmor och institutioner inbjudas.
Den stora korporationstävlingen kommer att hållas söndagen den 8 maj, och till deltagande i densamma sänder AIK:s orienteringssektion i dagarna ut skriftlig inbjudan till ett flertal firmor och, korporationer, i första hand deltagarna från i fjoL Men givetvis kommer därtill en del firmor och intresserade, som ej kunna nås skriftligen och som härmed inbjudas att vara hjärtligt välkomna. Det finns ju en hel massa yrkesgrupper, elektriker, murare o. s. v., från vilka vi vänta stor tillslutning.
Liksom i fjol skall tävlingen ske i 3-mannalag, bestående av dels rena firmalag, dels löpare som arbeta inom samma bransch. Då löparna i samma lag starta samtidigt och skola följa, åt under hela tävlingen, är det tillräckligt med en kompass och en karta för resp. lag. Det behöver alltså inte bli så stora extra kostnader. Sträckan, som skall löpas, blir c:a 9 km. En särskild damklass på kortare bana blir det även i år, men denna blir ej korporations-betonad, utan vilka flickor som helst kunna bilda ett lag och ta namn efter resp. ledarinna.
Startavgifter, anmälningstidens utgång m. m. komma vi att meddela senare. Nu gäller det i första hand att sätta i gång träningen, ty konkurrensen blir hård. Och så hoppas vi att den 8 maj skall bli en mönstringsdag för allt vad friluftsälskande ungdom heter.
På samma gång vilja vi efterlysa vänliga mecenater, som vilja skänka priser. Det är ju de som skall sporra till lite extra fart ute i markerna. Det behövs inte några dyrbara grejor, utan arrangörerna äro tacksamma för minsta bidrag. Hänvändelse härom kan göras till Bertil Björck i AIK eller till Gotlands Allehandas red. tel. n:r 1.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *