I högre löneklass.

Allmänna civilförvaltningens lönenämnd föreslår regeringen bevilja provinsialläkaren i Klintehamns distrikt G. Arnwald rätt att för placering i högre löneklass tillgodoräkna sig tre mån. och två dagar av den tid av cirka sex och ett halvt år varunder han tjänstgjort som stadsläkare i Söderköping.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *