I här fört föksäkringsregister

har denna dag intagits följande anmälan:
vid sammantråden den 90 juni och den 8 december 1937 beslöts ändrad lydelse av bolagsordningen för Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening, vilken bolagsordning i sin sålunda ändrade lydelse blev av Konungens beställd genom resolution den 5 mars 1938. Bolagsordningen innefattar bland andra följande ändringar i den för bolaget förut gällande bolagsordningen. Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden i styrelsen samt införes i ortens tidningar två gånger, första gången minst 14 dagar före sammanträdet. Andra meddelanden bringas till delägan nas kännedom likaledes genom tidningarna. Bolagsordningen innefattar förbehåll om vissa tvisten avgörande genom skiljemän. Styrelsen, som består av 5 ledamöter och 3 suppleanter, har sitt säte i Hejnum samt utgöres numera av Karl Oskar August Höggren i Hejnum, Nils Petter Svensson, Hägelsarve i Ekeby, Olof Herman Klangvall, Tibbles i Hejdeby, Karl Oskar Ekedahl, Godringa i Ekeby, samt Sigurd Björkegren, Bjärs i Endre, ordinarie ledamöter, med Johan Rasmusson Glifberg, Lera i Endre, Artur Widin, Prästgården, Fole, Arvid Björkegren, Rings i Hejnum, såsom suppleanter. Firman tecknas av ovannämnda Höggren och Klingvall i förening.
Visby i landskansliet den 6 april 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *