I gårdagens referat

från Kyrkosångens vänners årsmöte hade några rader råkat falla bort, varigenom innehållet till en del blev felaktigt. Sålunda stå kontraktsprosten G. Reuser i Dalhem, och kyrkoherde Carl Söderberg, Othem, som övriga ledamöter i styrelsen och revisorer äro handelsföreståndare Erik Dahlström och köpman Aug. Wahlby, Visby, med disponent Lars Jakobsson som suppleant.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *