Huvudmännen i Sällskapet D. B. V:s sparbank

hade igår årssammanträde i bankens lokal under ledning av bankdirektör Rud. Wallér. Styrelsens förvaltningsberättelse liksom revisorernas berättelse föredrogos och balansräkningen fastställdes. Ansvarsfrihet beviljades därpå styrelsen.
I enlighet med styrelsens förslag beslöto huvudmännen att av årets vinst anslå 31,600 kr. till allmännyttiga ändamål. Fördelningen av dessa medel meddelades i gårdagens tidning. Återstoden kr. 31,792:47 överfördes till reservfonden.
Till revigorer utsågos sekr. A. G. Olofsson, direktör Nils Broander och trafikchefen T. Norström med tullförvaltare K. Berggren och borgmästare H. Löwenberg som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *