Högtidligt på Visborgs slätt.

Avtackning av vintergruppen.
I strålande vårväder skedde i förmiddags avtackning av vintergruppens värnpliktiga på Visborgs slätt. Kl. 10 stod truppen uppställd på kasärngården och mottogs av regementschefen överste Linde, som i ett kort tal tackade de nu i morgon utryckande värnpliktiga för ett gott och intresserat arbete och ett gott uppförande. Därefter förrättades utdelning av under tjänstgöringen vid regementet erövrade priser i skytte, militär idrott och handboll, varvid de främsta pristagarna hyllades med fanfarer. I 18:s I. K. hade skänkt två. minnesbägare för visat intresse i handboll och dessa priser tilldelades de värnpliktiga Hjortsberg och Hjerte.
Sedan prisutdelningen avslutats sjöngs unisont Du. gamla, du fria varpå följde regementets marsch och högtiden avslutades med ett Gud bevare konungen och fäderneslandet, varpå. översten bjöd ett: Farväl kamrater, kraftigt besvarat av truppen.
Vintergruppen avreser härifrån i morgon afton.

Inryckning vid A 7.
Med motorfartyget Gotland anlände hit i morse från Kalmar 165 man från södra och östra militärområdena, redan idag inrykt vid A 7 till en första tjänstgöring om 170 dagar. Samtidigt ha omkring 35 man från Gotland inryckt till kåren till samma tjänstgöring. Som förut nämts kommer ett batteri om 90 man av de nu inryckta att förläggas till Visborgs slätt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *