Högtidligt i Hablingbo och Silte.

Biskop Ysander på sin första visitation i pastoratet.
Biskopsvisitationen-i Hablingbo och Silte församlingar tog sin början i fredags i Silte, där kyrka, skola och kyrkogård visiterades, varvid allt befanns i värdigt och gott skick. Biskopen assisterades av kontraktsprosten A. Kronqvist och stiftsadjunkten B. Colstrup.
I lördags förrättades visitation i Hablingbo. Även här befanns allt i bästa skick, såväl kyrkan som dess inventarier jämte skolor och kyrkogård. Pastoratets kassor voro i bästa skick och godkändes utan anmärkning.
På fredagskvällen var vespergudstjänst anordnad i Silte kyrka då predikan hölls av biskopen. Kyrkan var till trängsel fylld av en andäktigt lyssnande menighet.
På lördagsmiddagen kl. 12 hölls barngudstjänst i Hablingbo kyrka, då stiftsadjunkt B. Colstrup i ett orienterande föredrag om kyrkan talade till barnen intressant och fängslande.
Kl. 5 på eftermiddagen samlades årets och fjolårets konfirmander i kyrkan, där förhör i kristendom hölls av kontraktsprosten A. Kronqvist. Prosten hade härvid till ämne: Bönen i Jesu namn. Därefter talade biskopen varmt och innerligt till de unga, därvid särskilt förehållande dem att dagligen bruka Guds ord.
Högtidsstunden avslöts med wallinska psalmen 500: 5 och 6.
Vid sammanlyst högmässa kl. 11 igår predikade kyrkoherde H.
Björkqvist. Som liturger tjänstgjorde kontraktsprosten A. Kronqvist och pastor B. Colstrup. Efter gudstjänsten talade biskopen till församlingen över Kol. 1: 12 o. f. allvarligt och manande: samt betonade de kristliga dygderna och kärlekens gemenskap med Gud och medmänniskor.
Vid visitationsstämman efter gudstjänsten förekommo ingå anmärkningar.
Till sist avslöts visitationen med att biskopen nedkallade Herrens välsignelse över församlingarna.
Kyrkorna i. Hablingbo och Silte voro vid högtiden vackert smyckade med blommor och björkar. Högmässan i Hablingbo var talrikt besökt.
Vid denna sin första visitation i pastoratet intog den nye stiftschefen allas hjärtan genom sitt vinnande sätt och sin älskvärda personlighet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *