Hitlers besök i Rom.

Hyllad vid avfärden från Berlin.

Terminm-stationen i Rom dekorerad med en jättelik hakkorsflagga, flankerad av fascisternas spöknippen.

Berlin, 2 april. (TT.) Rikskansler Hitler med svit avreste kl. 16,44 från Anhalter Bahnhof till Rom. Alla affärsföretag i Berlin hade på måndagen stängt redan på middagen, och väldiga människomassor voro på eftermiddagen «församlade från Wilhelmplatz gatorna fram till Anhalter Bahnhof, vilken var smyckad i de tyska och italienska färgerna. På Askanischer Platz framför järnvägsstationen hade en väldig duk med inskriften: ” Hitlers strid är en strid för den verkliga världsfreden” uppsatts.
På stationen mottogs rikskanslern av generalfältmarskalk Göring och medlemmarna av riksregeringen, representanter för nationalsocialistiska partiet och för italienska fascistpartikretsar i Berlin m. fl.

Även amiral Raeder till Italien.
Berlin, 2 maj. (TT.) Överbefälhavaren för krigsmarinen, generalamiral Raeder, beger sig i morgon på inbjudan av Mussolini till Ita lien för att deltaga i flottövningarn och de i anslutning därtill anordnade festligheterna.

Tysk agitation i Italien.
Rom, 2 maj. (TT) . Medlemmen av det stora fascistiska rådet Roberto Farinacci offentliggör i sin tidning Regime Fascista en ledande artikel, vari hävdas att tyskarna i övre Adige blott äro en ”svag minoritet” — tre procent i förhållande till den italienska befolkningen — och att Hitlers besök i Italien definitivt kommer att göra slut på denna förutvarande österrikiska fråga. Till slut skriver han: ”Vi äro säkra på att Hitlers ankomst skall tjäna till.att överbevisa vissa ledare, i synnerhet en del präster, i provinsen Bolzano om att det ej blott är förgäves utan farligt att bedriva agitation. Tyskland kommer att utöva samma auktoritet och samma makt som vi använde mot de agitatorer som arbetade. för ”det italienska Dalmatien”, då vi ingingo vänskapsfördraget med Jugoslavien.

Hitler har anlänt till Italien.
Högtidligt vid gränsen.

Brenner, 3 maj. (TT.) Klockan 8,01 på tisdagsmorgonen anlände rikskansler Hitlers tåg till den italieska gränsen och rullade mellan två väldiga pelare, krönta med Tysklands och Italiens suveränitetstecken, under tonerna av de tyska och italienska nationalhymnerna in på gränsstationen.
Rikskanslern mottogs på den med blommor och flaggor smyckade perrongen av en kunglig delegation med hertigen av Pistoia i spetsen och av en delegation från fascistpartiet, ledd av partisekreteraren Starace, vilken hälsade rikskanslern välkommen på italiensk jord. Rikskanslern passerade därefter förbi ett hederskompani som skyldrade gevär. Efter ett kort uppehåll fortsattes resan till Rom.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *