Hemseskolorna på exkursioner.

Eleverna i folkhögskolan företogo på lördagen en studieresa till norra och mellersta Gotland under ledning av skolans föreståndare, fil. kand. Johan Jeppsson. Vid 8-tiden på morgonen begav man sig av från Hemse i buss och första uppehållet gjordes vid nämndeman J. G. P. Endrell, Bäcks i Akebäck, där man blev bjuden på kaffe. Härefter gick färden till Roma klosterruin och vidare förbi den omdiskuterade Lina myr till Slite, där man under sakkunnig ledning besåg cementfabriken o. kraft. verket. På eftermiddagen bjöd lantbrukare Nyberg, Trädgårds i Tingstäde, på kaffe, Sedan den förnämliga djurbesättningen hos godsägare Gunnar Nilsson, Halner i Bro, besetts, reste man till Visby och gick på bio eller tillbringade den till disposition stående tiden på annat sätt. Vid halv 11-tiden på kvällen var man åter hemma och avslutade denna termins sista studieresa med att hurra för kandidat Jeppsson som ett tack för denna och andra trevliga resor.
Lantmannaskolans elever gjorde samma dag med agronom Wald. Ericsson som ledare en exkursion till Gotlands fjäderfaavelsförenings avelscentrum i Alva och disponent A. Hultström, vilken också tillsammans med sin fru fungerade som ciceron. Anläggningen har t. n. 8 avelsstammar om 15 höns och 1 tupp, men innan djuren komma in i en sådan stam underkastas de medelst sinnrika anordningar sträng kontroll under ett helt år med avseende på äggens antal, form, vikt och skalkvalitet. Vidare demonstrerades kycklingbatterierna med 700-800 i år utkläckta kycklingar samt den stora äggkläcknings-maskinen m. m. Innan hemfärden anträddes höll agronom Ericsson föredrag om olika praktiska detaljer i hönsskötseln samt påpekade att detta är Gotlands enda godkända avelscentrum, som inspekteras flera gånger årligen av fackmän. Vidare redogjorde han för den s. k. Pedigree-odlingen, vilken bedrives här och innebär att varje höna har sin stamtavla. Han framhöll också att gotlänningarnas intresse för rationell hönsavel under sista tiden starkt ökats, vilket framgår av att man f. n. icke på långa vägar här kan tillfredsställa den enorma efterfrågan på ägg och kycklingar. Detta är också helt naturligt då nu rådande goda äggpriser gjort hönsaveln till en av de mest lönande binäringarna, särskilt för dem som kunna lägga hemmaproducerat foder till grund för utfodringen, sade han till sist.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *