Hemse

Folkhögskolan
har i dag börjat en ny 5-månaders första årskurs med upprop kl. 1. Följande 20 elever deltaga i årets kurs:
Berit Ahlsten, Koparve i Alva, Bengt Bergström, Hemse, Märta Claesson, Pajse i Martebo, Lisa Englund. St. Västergårda i Fide, Ivar Grönström, Frixarve i Rone, Tryggve Hellström, St. Vällarve i Roma, Gunnar Larsson, Mattsarve i Lau, Lennart Mökrer, Larsarve i Stenkumla, Karl-Johan Nilsson, Sallmunds i Mästerby, Gösta Nylander, Burge i Lummelunda, Bertil Olsson, Nora i Vamlingbo, Martin Olsson, Gustafs i Fröjel, Axel Pettersson, Asarve i Hemse, Karl-Johan Pettersson, Smissarve i Rone, Vivi Pettersson, Gräne i Väte, Hans Rasmusson, Mejeriet i Dalhem, Evald Söderdahl, Dalbo i Halla, Ejnar Svensson, Diskarve i Roma, Nils Viman, Prästgården i Roma, Gösta Widén, Mejeriet i Vamlingbo.
Som synes är antalet kvinnliga elever fyra.

Lantmannaskolan
har även börjat sin nya 5-månaderskurs med upprop. kl. 1 i dag, vilket förrättades av rektor B. Nordlander. Inte mindre än 31 elever deltaga i denna kurs, vilken alltså blir den största hittills. Som extralärare under kursen, på grund av att parallellundervisning måste anordnas, tjänstgör agronom Nils Dannborg, gotl., som nast kommer från Hushållningssällskapet i Uppsala.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *