Hästgatan skall breddas.

Byggnadsingeniör Bror Ericsson hade erbjudit staden, att för en kostnad av 2,600 kr. avstå den gatumark, som behövs för att bredda Hästgatan till 7 meter mitt för Hallonbergska tomten, närmare bestämt vid nuvarande Perssons blomsterhandel. Behovet av en breddning av gatan här har länge varit kännbart och drätselkammaren beslöt i går att hemställa att stadsfullmäktige måtte acceptera erbjudandet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *