Härmed kungöres,

att Henning Carl Kristian Cedersten hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotland län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil därvid såsom stationsort föreslagits KRUSE i ALVA. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 20 april 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 11 april 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *