Handeln på Stora Torget.

På uppdrag av drätselkammaren i Visby har den s. k. torgkommittén till kommerskollegiet överlämnat inkomst- och utgiftskalkyl för ordnandet av torghandeln på Stora torget. Utgifterna beräknas till 3,800 kr., och inkomsterna till 3,100 kr. Den största utgiftsposten är ”ordningsman”, för vilket ändamål upptages ett belopp av 1,800 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *