Gotlänningarna goda skattebetalare.

Skatterestantierna på Gotland
äro bland de lägsta i landet. Detta framgår av den av statistiska centralbyrån nu avgivna berättelsen rörande kommunernas finanser år 1934, vari konstateras, att restantierna ifråga om kommunalskatten i länets landskommuner stannade vid nio proc. av debiterade utskylder. Som jämförelse kan nämnas, att det restförda beloppet genomsnitt för rikets samtliga landskommuner uträknats till nära 20 proc. På Gotland är även att notera en kraftig nedgång i restantierna under redogörelseåret. Likväl voro restantierna härstädes ej heller dessförinnan att anse såsom höga.
Att de relativt låga restantiebeloppen ej bero på stora avkortningar eller avskrivningar av skatten ger berättelsen också besked om. Under redogörelseåret avskrevos skatter, motsvarande c:a 4 proc. av debiterade utskylder, samt under de båda närmast föregående åren 3,4 resp. 2,8 proc. Genomsnittliga avskrivningarna för hela riket anges av centralbyrån till resp. 5 och 4,7 proc., alltså åtskilligt högre än å Gotland. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *