Gotlandsfisket 1937.

Mindre strömming och blanklax, mera torsk, flundra och ål.
Hushållningssällskapets statistik över fisket vid länets kuster föreligger nu färdig. Den sammanlagda fångstmängden av samtliga fiskslag uppgick till 2,437,691 kg. med ett beräknat värde på 574,403 kr. Jämfört med föregående år är resultatet 91,546 kg. och 28,075 kr. mindre. Minskningen är närmast förorsakad av mindre lyckade strömmingsfångster under vintern och under höst. fisket. Även laxfisket företer någon minskning.
Fångstens mängd och värde av olika fiskslag beräknas till följande. Förra årets siffror inom parantes.
Strömming 1,552,460 kg. 196,547 kr. (1,968,989 kg. — 265,659 kr.), torsk 620,574 kg. 116,081 kr. (375,661, kr. — 82, 080 kr.), flundra 170,15 kg. 41,590 kr. (141,115 kg. — 38,785 kr.), blanklax 29,911 kg. 137,165 kr. (42,457 kg. — 151,610 kr.), grålax 2,390 kg, 4,576 kr. (2,193 kg. — 3,860 kr.), ål 24,059 kg. 45,343 kr, (13,818 kg. — 23,960 kr.), sik 13,862 kg. 13,937 kr. (13,350 kg. — 12,563 kr.), — gädda 16,090 kg. 15,914 kr, (20,455 kg. — 19,370 kr.), id 5,890 kg. 2,037 kr, (11,300 kg. 3,936 kr.), abborre 1,689 kg. 1,214 kr,
(1,635 kg. — 1,294 kr.).
Redskapens värde beräkna$ till 776,816 kr. och båtarna till 608,130 kr. eller tillsammans 1,386,671 kr. Under året drabbades 100 st. red, skapsägare med förlust av 228 st. redskap till ett värde av 8,433 kr.
Antalet yrkesfiskare uppgick till 267 personer och antalet binäringsfiskare till 902, eller sammanlagt 1,169 personer. Antalet fiskare har minskats något.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *