Gotlands trupper.

Genom generalorder har bestämts, att officersaspiranterna Gäfvert, Södermanlands regemente, och Calais, Värmlands regemente, skola tilldelas Gotlands infanteriregemente. Vidare har bestämts, att till Gotlands infanteriregemente skola transporteras aspiranterna Nordquist, Hallands regemente, och Löfberg, Livgrenadjärregementet såsom reservofficersaspireanter.
— Fänriken Nilsson, A 7, har genomgått artilleri- och ingenjörshögskolans allmänna artillerikurs.
— Skjutning med pjäser anordnar A 7 på Tofta skjutfält den 22 —27 aug. under major Melanders ledning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *