Gotlands trupper.

Till elever vid arméns underofficersskola har till allmänna kursen 1938—1940 beordrats furirena 9/S Fridén, 14/k Holmgren och 7/2 Nysell, samt till förberedande kursen 1938—1939 furirena 2/7 Ebbsjö, 1/6 Sporre och 2/5 Österling. Inryckning med inställelse i: Uppsala äger rum den 7 nästkommande oktober. Utryckning från förberedande kursen sker den 18 maj 1939 och från allmänna kursen å dag i maj 1940, som senare bestämmes.
— Arméförvaltningens intendenturdepartement har medgivit att kaptenen vid generalstabskåren Falk som från den 1 okt. utnämnts till kapten vid Gotlands infanteriregemente får medföra till regementet en honom tilldelad tjänstehäst.
— För anordnande av källarlokal i matsalsbyggnaden vid Gotlands artillerikår har arméförvaltningen anvisat 1,000 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *